Biuletyn Informacji Publicznej - Strona Główna                 Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Nowego Sącza

Data: 11-02-2016, godz. 0 45
© Urząd Miasta
Nowego Sącza


Wykaz spółek komunalnych Gminy Nowy Sącz 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu Spółka z o.o.
  utworzone:
  - /na bazie zlikwidowanego MZK/ uchwałą Nr XIII/121/95 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie utworzenia Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu.
  - na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  akt założycielski - umowa Spółki z dnia 30 czerwca 1995 r.
  /100% udziału Gminy/
  Strona BIP: http://www.bip.mpk.nowysacz.pl

 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Spółka z o.o. w Nowym Sączu
  utworzone:
  - /na bazie zorganizowanych części likwidowanego MPGKiM/ uchwałą Nr XXIX/253/96 Rady Miejskiej z dnia 24 września 1996 r. w sprawie utworzenia Spółki MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu,
  - na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  akt notarialny umowa Spółki z 4 grudnia 1996 r.
  /75,72% udziału Gminy, 9,37% udziału Fundacji na Rzecz Miasta Nowego Sącza, 14,91 udziału Pracowników /
  Strona BIP: http://www.bip.mpec.nowysacz.pl

 3. Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nowym Sączu
  utworzone: - /na bazie zorganizowanych części likwidacji MPGKiM/ uchwałą Nr XLIV/351/97 z dnia 30 września 1997 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nowy Sącz do Spółki prawa handlowego STBS.
  - na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  akt założycielski z dnia 22 października 1997 r.
  /100 % udziału Gminy/.
  Strona BIP: http://www.bip.stbs.nowysacz.pl

 4. Sądeckie Wodociągi, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu
  utworzone: - /na bazie RPWiK/ uchwałą Nr XLVI/369/97 z dnia 9 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia Spółki "Sądeckie Wodociągi" Spółka z o.o. w Nowym Sączu.
  - na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  akt założycielski /umowa Spółki/ z dnia 17 grudnia 1997 r.
  /100 % udziału Gminy/.
  Strona BIP: http://www.bip.wodociagi.nowysacz.pl

 5. NOVA - Spółka z o.o. w Nowym Sączu
  utworzona:
  - uchwałą Nr LV/453/98 Rady Miejskiej z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Spółki prawa handlowego "Składowisko Odpadów Komunalnych w Nowym Sączu Sp. z o.o."
  - na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej
  - na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.Kraków-Śródmieście XII Wydz. Gospodarczy KRS z dnia 18 marca 2008 r. została wpisana zmiana firmy Spółki na "NOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".
  akt notarialny z dnia 6 sierpnia 1998 r.
  /100 % udziału Gminy/.
  Strona BIP: http://www.bip.nova.nowysacz.pl

 6. Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Nowym Sączu
  utworzona:
  - uchwałą Nr LXVII/646/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie utworzenia Spółki akcyjnej Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego ze 100 % udziałem Gminy Nowy Sącz
  - na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy Kodeks Spółek Handlowych
  akt notarialny z dnia 22 października 2002 r.
  /100 % udziału Gminy/
  Strona BIP: http://www.bip.sarr.nowysacz.pl

 7. Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Nowym Sączu
  utworzony:
  - uchwałą Nr XXXI/349/2004 Rady Miasta z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Fundusz Poręczeń Kredytowych
  - na podstawie ustawy Kodeks Spółek Handlowych zgodnie z programem rządowym "Kapitał dla przedsiębiorczych"
  - akt notarialny umowa spółki z 16.07.2004 r.
  - aktem notarialnym z dnia 7 czerwca 2005r. zmieniono nazwę Spółki z Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Nowym Sączu, zmienił się także status Spółki z funduszu lokalnego na fundusz regionalny.
  Strona BIP: http://www.mrfpk.bip.nowysacz.pl

  Sporządzono: Wydział Organizacji, Administracji i Obsługi
  Data wytworzenia informacji: 05.07.2005
  Wprowadził: Janusz Sroka
  Data umieszczenia: 01.07.2003
  Data ostatniej zmiany: 10.04.2008